Emili.TECH - Uue ajastu tehnoloogiakool


Meie kool on eriline - põimime omavahel mitmekesised ettevõtluse ja tehnoloogiaga seotud teemad ühtseks tervikuks. Juba õpitut rakendame kohe erinevate projektide kaudu, et õpilased saaksid uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutada.


Keskendume ettevõtlusele, programmeerimisele, robootikale, inseneeriale, disainmõtlemisele ja multimeediale, et varustada Emili.TECH tehnoloogiakooli õpilasi 21. sajandil vajalike teadmiste ja oskustega


Sügisel 2023 avasime Ülemiste Citys Emili tehnoloogiakooli ehk Emili.TECH' i kõikidele Tallinna ja selle lähiümbruse põhikooli õpilastele. 

Mida Emili.TECH endast kujutab?
See ei ole huviring. Ja see ei ole lihtsalt programmeerimine. See on projektõppe vormis huvikool, kus õpitakse ettevõtlust, tootedisaini, tarkvaraarendust, inseneeriat ja multimeediat ja palju muudki IT ning tehnoloogiavaldkonnaga seonduvat. Oluline roll on ka üldpädevuste ja sotsiaalste oskuste arendamisel ning meeskonnatööl.

Kellele see mõeldud on ja millise ajalise ning rahalise panusega peaks pere arvestama?
1. klassi õpilastele 1 kord nädalas peale koolipäeva. Maksumus 149 eur/kuus. Ühe tunni pikkus on 60 minutit.
2.-3. klassi õpilastele 2 korda nädalas peale koolipäeva. Maksumus 149 eur/kuus. Ühe tunni pikkus on 90 minutit.
4.-6. klassi õpilastele 2 korda nädalas peale koolipäeva. Maksumus 149 eur/kuus. Ühe tunni pikkus on 90 minutit.
7.-9. klassi õpilastele 1 kord nädalas peale koolipäeva. Võistluspõhise programmi sisu igal aastal erinev. Maksumus 149 eur/kuus. Ühe tunni pikkus on 90 minutit.

Mida selle eest saab?
Iga Emili.TECH' i lõpetanu saab diplomi, kuhu on märgitud kõik läbitud projektid. Aga mis veelgi olulisem - ta saab baasteadmised ja -oskused, mis toetavad tema valikuid haridusteel ja karjääriplaneerimisel. Õppetöös kasutatakse mitmekülgseid haridustehnoloogilisi vahendeid.

Mis teeb Emili.TECH' i eriliseks?
Emili.TECH on täiesti ainulaadne nähtus Eesti haridusmaastikul. Sellise konseptsiooniga huvikooli pole varem tehtud. Seni on levinud arusaam, et igat valdkonda tuleb õpetada eraldiseisvana. Emili.TECH'is plaanime omavahel kõiki valdkondi lõimida ja õppetegevus toimub läbi projektõppe.

Tekkis huvi! Mis ma edasi tegema pean?
Registreerimise kohta loe siit. Kui enne otsuse tegemist vajad veel mõnele küsimusele vastust, siis pöördu julgelt meie poole tech@emilikool.ee

Ettevõtlus

Ettevõtlusõpe arendab noortes loovust, innovatsioonivõimet ning kriitilise mõtlemise oskust, mis on vajalikud edukaks tulevikuks. Lisaks õpetab ettevõtlus finantskirjaoskust ja majanduslike otsuste langetamist. Oluliste eluoskuste, nagu probleemide lahendamine, meeskonnatöö, suhtlemine ja juhtimine, arendamine annab noortele väärtusliku ettevalmistuse elus edukaks hakkamasaamiseks.

Tehnoloogia
Tehnoloogiaoskus on tulevikuoskus, mille arendamist tuleb alustada juba täna. Tehnoloogia kasutamine õpetab Emili.TECH tehnoloogiakooli osalejatele praktilisi programmeerimis- ja inseneeeriaoskuseid, mis on vajalikud tulevikus hakkamasaamiseks. Lisaks arendab tehnoloogiaoskus loogilist mõtlemist, probleemide lahendamise oskust ja loovust, võimaldades noortel saavutada edukaid tulemusi väljakutsete lahendamisel ja saada tehnoloogia kasutajast tehnoloogia loojaks.

Projektõpe

Projektõpe on midagi sellist, mis ongi nagu päris elu. Erinevad valdkondlikud projektid viivad õpilasi osalema nii robootikavõistlustele, arendama tehnoloogilisi tooteid, kaasa lööma õpilasfirmade programmis ja palju muud. Läbi projektõppe haaratakse tegevustesse erinevad valdkondlikud oskused ja teadmised ning õpilane isegi ei märka, kuidas kõige selle käigus toimub tegelikkuses sügav õppimine.